Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Enertech Belgium Sprl, BE0821427672, verwerkt uw persoonlijke gegevens in verband met de respectievelijke doeleinden hieronder. Enertech Belgium Sprl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Onze contactgegevens zijn Enertech Belgium Sprl, Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem, +32(0)56 42 89 77. Wij beschermen uw privacy en willen daarom informatie verstrekken over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u en met welk doel (waarom)?

Om ervoor te zorgen dat uw productgarantie geldig is. (Geldt voor het formulier "Garantieregistratie" op www.ctcbenelux.com)
Behandeling uitgevoerd
 • Registratie van geïnstalleerde product(en).
 • Levering van uw geïnstalleerde product(en) en details over waar de producten zijn geïnstalleerd bij derden.
 • Opslaan
 • Registreren
 • Lezen
 • Verwijder
 • Bijwerken
Categorieën persoonlijke gegevens
 • Naam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Telefoon
 • E-mail
 • Serienummer van geïnstalleerd product
 • Bestemming van het gebouw
Juridische basis: het legitieme belang van Enertech, bestaande uit het verzekeren van de producten door derden en daarmee een langetermijngarantie voor u.
Opslagperiode: gedurende de garantieperiode.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
We zullen uw informatie bekendmaken aan derden, zoals installateurs en partners, om uw gevraagde services uit te voeren. We verstrekken ook informatie aan verzekeringsmaatschappijen voor de te verzekeren producten.

Jouw rechten
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om toegang te vragen tot informatie over welke van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en om correctie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de beperking van de verwerking met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en om het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt ook, onder bepaalde voorwaarden, het recht hebben om de persoonlijke gegevens met betrekking tot u uit te pakken in een gestructureerd, veel gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en deze gegevens over te dragen aan een andere persoonlijk verantwoordelijke persoon (dataportabiliteit).

Neem contact op met info@ctcbenelux.com om uw rechten uit te oefenen. Als u niet tevreden bent met onze service, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensinspectie of een andere bevoegde regelgevende instantie in overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid is bijgewerkt in 2018-05-29.